Služby

Podnikatelia, potrebujete pomôcť?

V rámci podnikateľskej činnosti musíte vykazovať určitý typ práce – napríklad vystavovať faktúry či rôzne druhy zmlúv. Podobné záležitosti sa dajú riešiť veľmi jednoducho a efektívne, a v tomto smere pomáha platforma e-Zmluva, ktorá ponúka okrem platených advokátskych služieb aj neplatenú konzultačnú činnosť. Tá spočíva v uverejňovaní rôznych typov dokumentov určených pre spotrebiteľov, živnostníkov, fyzické či právnické osoby. Podnikatelia môžu zadarmo siahnuť dokumenty, ktoré s jednoduchým návodom môžu použiť pre podnikateľské účely vo vzťahu k spolupracovníkom, klientom a podobne – vzory zmlúv pre podnikateľov https://ezmluva.sk/zmluvy/vzory-zmluv-pre-podnikatelov.

zmluvy

K základným dokumentom patrí napríklad faktúra – upravuje vzťah medzi dodávateľom a odberateľom, uvádza sa cena z kus, množstvo a celková suma za vystavený tovar. Vzor distribútorskej zmluvy obsahuje potrebné náležitosti pri vzťahu s distribútorom. Ak spolupracujete s klientom či firmou a nie ste príliš spokojní, máte právo na ukončenie spolupráce dohodou – pozrite si potrebný vzor dokumentu.

zmluvy

V prípade, ak overujete výsledok či stav činnosti alebo predmetu, je vhodné upraviť to písomne do zmluvy – Zmluva o kontrolnej činnosti. Každá spoločnosť zároveň má povinnosť organizovať valné zhromaždenia, z ktorého musia existovať zápisnice. Ako taká zápisnica vyzerá a akú štruktúru by mala mať? Prezrite si jej potrebné body. Aj na kúpu, prenájom či prepravu hnuteľných vecí musia existovať zmluvy v písomnej podobe, ktorých vzory prikladáme. Využite naše služby aj pri vytváraní zmlúv o poskytovaní úveru, vzájomnej spolupráci, vedení účtovníctva a podobne. Pri zostavovaní jednotlivých dokumentov nezabudnite na potrebné overenie, kópie a podpisy účastníkov. E-zmluva vám ochotne ukáže, ako na to. Preto sa pozrite na naše webové stránky, kde všetko zistíte.