Služby

Založenie spoločnosti a účtovanie

Založeniu spoločnosti s ručením obmedzeným predchádzajú isté postupy a dodržanie jednotlivých krokov, ktoré vedú k samotnému vzniku spoločnosti. Spoločnosť s ručením obmedzeným môže byť tvorená jedným spoločníkom, v tom prípade vznikla na základe zakladateľskej zmluvy. Druhou možnosťou, kedy spoločnosť vznikla na základe spoločenskej http://www.lespolpukanec.sk/spolocenska_zmluva_2015.pdf zmluvy je prípad, keď je tvorená dvomi až päťdesiatimi spoločníkmi. Minimálne základné imanie spoločnosti predstavuje výšku 5 000 Eur, pričom minimálny vklad jedného spoločníka je 750 Eur. Podiel vkladu spoločníka k hodnote základného imania spoločnosti vytvára obchodný podiel spoločníka, ktorý vypovedá o jeho podieľaní sa na vedení spoločnosti.

založenie spoločnosti

Ak sa chcete vyhnúť absolvovaniu stanovených postupov, návšteve úradov, pripravovaniu zmlúv a iných dokumentov, môžete využiť ponúkané služby sprostredkovateľskej firmy, ktorá sa zaoberá predajom už založených spoločností. Ako sa k takejto spoločnosti dopracovať? Vyberiete si spoločnosť, ktorá vám vyhovuje zo zoznamu spoločností, ktoré sú určené na predaj. Môže ísť o spoločnosť bez histórie alebo s históriou. Ďalším delením a možnosťou sú spoločnosti, ktoré sú zapísané ako platcovia dane z pridanej hodnoty, alebo sa môžete rozhodnúť pre spoločnosť, ktorá nie je platcom tohto typu dane.

dôsledná práca účtovníčky

Po vyplnení formulára, dodaní úradne overených podpisov a podpísaní príslušných zmlúv a dokumentov, vám v priebehu niekoľkých pracovných dní príde oznámenie o zápise do obchodného registra, čím sa daná spoločnosť stáva právoplatne vašou a vy môžete vykonávať podnikateľskú činnosť. Ako je to s účtovníctvom? Účtovanie založenia sro si vyžaduje dodržanie istých účtovných predpisov. Otvoria sa účtovné knihy a otváracia súvaha. Vytvorí sa začiatočný účet súvahový, ktorému zodpovedá isté číselné označenie. Začiatočné náklady spoločnosti sa účtujú ako náklady budúcich období. Aj v tomto prípade vám vieme poradiť a usmerniť vás, aby váš štart podnikania bol sprevádzaný správnym nastavením jednotlivých účtov. Neváhajte nás kontaktovať. Sme tu pre vás.