Služby

Založené s.ro. na predaj

Za posledné roky podnikatelia prejavujú záujem o kúpu založených spoločností, ako sú sro na predaj platca dph 41business.com miesto toho, aby zakladali nové obchodné spoločnosti od úplného základu. Založenie s.r.o. by trvalo dlhšie, než jej kúpa, pri ktorej sa vlastne prevedie jej obchodný podiel na kupujúceho. Kúpiť založenú eseročku a ešte k tomu zaregistrovanú pre DPH je oveľa praktickejšie a hlavne rýchlejšie- čo je v niektorých situáciách rozhodujúci faktor. Áno, presne tak, v podnikaní je predsa čas mnohokrát rozhodujúcim faktorom. Mnohé príležitosti čakajú na to, aby sme sa ich chytili čo najskôr. Čím skôr, tým lepšie.

Podnikateľ, hodiny

Toto je jeden z dôvodov, prečo sú na trhu s predajom firiem populárne ready – made s.r.o. Konkrétne teda novovznikuté a predzaložené obchodné spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré vznikli výhradne za účelom, aby sa ponúkali a predávali podnikateľom, ktorí sa chcú stať konateľom vo firme v čo najkratšom čase. Novozaložené ready – made spoločnosti preto reálnu podnikateľskú činnosť nevykonávali, tým pádom je pri ich kúpe aj znížené riziko toho, že by na svojho nového majiteľa preniesli nejaké nevybavené záväzky a pohľadávky z minulosti. Sú na trhu krátko a v podstate ani reálnu obchodnú minulosť nemajú, jediné úkony, ktoré sa s nimi vykonali boli- ich založenie, zapísenie do Obchodného registra a v niektorých prípadoch ich registrácia na daňový úrad. A príjemnou výhodou určite je, že pri ich zakladaní už bolo splatené základné imanie v minimálnej výške 5 000 EUR.

Obchodník, palec hore

  • Majú pridelené IČO a pokiaľ sú registrované u správcu dane, tak aj DIČ. Ako predmet podnikania majú pridelených niekoľko najbežnejších živnostenských oprávnení.

Je ale známe, že pri kúpe sa môžu rôzne detaily prispôsobiť preferenciám kupujúceho. Teda dá sa napríklad zmeniť obchodné meno spoločnosti, jej sídlo, predmet podnikania a podobne.