Kultúra

Kultúrne prežitky

Kultúrny prežitok budete darmo hľadať voľne v prírode. Aj keď výlety do prírody sú fajn, dodávajú nám potrebnú dávku energie, ktorou naša zem už vibruje, ale ak túžite výhradne po kultúrnom dni, potrebujete zájsť niekde inde.

Kultúra sa spája s históriou národa a štátu, ktorý bol formovaný tým, čo sa na jeho území dialo. Práve historické udalosti sa zaznamenali do dejín ľudstva, neustále sa pripomínajú v dokumentárnych filmoch ako aj na hodinách dejepisu v školách. Pospolití ľud na jednotlivé udalosti reagoval rôzne. K bežným denným činnostiam žien a mužov patrili ručné a remeselné práce, ktoré sa dostali do povedomia dnešnej populácie ako kultúrne dedičstvo našich predkov.

zaujímavá výšivka

Kultúrne predstavenia v podobe rôznych vystúpení, spoločenských podujatí, divadelných predstavení v nás nechávajú istý odtlačok, ktorý nás povzbudzuje pri našom ďalšom prežívaní našich bežných pracovných dní a dodáva nám potrebnú dávku nabudenia a optimizmu. Hovorené slovo, ale aj piesne rôzneho druhu sa nám vrývajú do srdca a mnohokrát sú pohladením pre našu dušu. Aj takýmto spôsobom sa dostávame chtiac nechtiac do procesu pozdvihnutia ducha.

slovanské vyšívané kroje

Slovanský národ, ktorý sformoval našu krajinu a zanechal bohaté tradície, ktoré sa každoročne pripomínajú vo forme zaužívaných zvykov počas jednotlivých sviatkov v roku, ktoré sú istým spôsobom prelomové, čo sa týka prechodu ročných období, alebo sa bezvýhradne spájajú s kresťanstvom.

V súčasnosti máme prístup prostredníctvom rôznych dostupných zdrojov aj k študovaniu kultúr iných krajín, ktoré sa rozprestierajú na míle vzdialené od tej našej. Piesne a tance a s nimi spojený odev vo forme ľudových krojov je špecifickým znakom pre tú ktorú krajinu, prípadne pre ten ktorý región v danej krajine. Špecifické výšivky, znamenité texty zvučných piesní či temperamentné tance, to všetko patrí k rysom jednotlivých krajín.

Každý z nás sa môže podieľať svojím malým dielom na celkovom šírení a udržiavaní tradície. Či už ide o každoročné maľovanie kraslíc, šibačku, vytváranie vlastného Betlehema, pálenie Moreny alebo čokoľvek, čo prináša vnútorný prežitok.