Krása

Zvýšenie hygienických štandardov

Hygiena je pri viacerých druhoch tovarov veľmi dôležitá a pre jej udržanie by mal nielen obchodník ale aj výrobca či distribútor urobiť maximum. Ako isto vieme, distribúcia hlavne potravinového tovaru podlieha prísnym kritériám. Od dodržania skladovacích teplôt, po bezpečný dovoz a zachovanie hygienického prostredia. Zvláštnu pozornosť venujeme hlavne preprave chladeného tovaru. Do tejto kategórie spadajú hlavne mäso a výrobky z neho. Jedná sa o prevoz rôznych druhov mäsa, produktov v ktorých sa mäso nachádza. Ako napríklad párky, klobásy alebo iné druhy polotovarov určených na ďalšie spracovanie. Dôležité je pritom zachovanie správnej teploty počas celého procesu distribúcie.

plastové prepravky pre prepravu chúlostivých tovarov

Od skladu výrobcu cez chladenie počas prevozu automobilovou dopravou až po zachovanie časového intervalu a zachladenie na pultov v mäsiarstvach či iných druhov obchodov, ktoré voľne ložené mäso ponúkajú. Na prevoz mäsových výrobkov a polotovarov z nich je najčastejšie používaným prepravným obalom, obal plastový. Konkrétne plastové prepravky Schoellerallibert. Tieto by mali spĺňať určité kritériá, ktoré napomáhajú pri prevoze a uskladnení ale aj zabezpečujú dostatočný stupeň hygieny tak, aby sa tovar vyhol riziku znehodnotenia či nezvratného poškodenia. Slovenská potravinová inšpekcia si potrpí na dodržiavanie prísnych hygienických noriem práve v prípade týchto tovarov. Nakoľko znehodnotený tovar môže poškodiť zdravie človeka. Kľúčovým a najviac rizikovým je práve prevoz týchto tovarov. Motorový prostriedok ktorý preváža mäsové tovary musí byť vybavený chladiacim zariadením s dostatočným výkonom.

všetky potraviny musíme dostávať v najvyššej kvalite

Nakoľko je mäso veľmi chúlostivé a hlavne v teplejších mesiacoch podlieha skaze. Obal v ktorom sa preváža musí byť najvyššej kvality a musí spĺňať najprísnejšie normy. Práve pre takto citlivý tovar vyvinuli v spoločnosti Schoeller Allibert plastové prepravky, ktoré sú nielen zdravotne nezávadné. Ale aj ich povrch je vyrobený s dôrazom na hladkosť stien, ktorá zabezpečuje ľahké čistenie a znemožňuje zachytávanie obsahu na stenách prepraviek. Kvalitný plast má vysokú nosnosť ale aj kvalitatívnu výdrž. Práve vďaka spracovaniu a procesu výroby s prihliadnutím na všetky aspekty je plastová prepravka od tejto spoločnosti obľúbeným a overeným obalovým materiálom pre potravinárske odvetvie.